Erabiltzaileen gidaliburua
Prestakuntza-zentro eta erakundeen erregistroan datu-sartzerako eskatutako baldintzak betetzearen gaineko Erantzukizunpeko Adierazpena (Enplegurako Lanbide Heziketaren Sistema arautzen duen irailaaren 30/2015 Legeko 15 artikuluan ezarritakoari dagokionez).
Prestakuntza (Lanbide): 1.6.25
Entitatearen datuak
(Zenbakiak eta letrak soilik. Espaziorik gabe, punturik, gidoirik...)
Ordezkariaren datuak
//(uuuu/hh/ee)
//(uuuu/hh/ee)
Artikuluan xedatutakoaren arabera TMS / 369/2019 Agindua, martxoaren 28koa, Prestakuntza Entitateen Estatuko Erregistroa arautzen duena, Jakinarazten dizugu Arduradun Adierazpen honen bidez komunikatutako datuek CAEn enplegurako lanbide heziketa eskaini nahi duten prestakuntza entitateei buruzkoak izan behar dutela soilik. Erregistroaren izaera publikoa dela eta, erregistratutako erakundeen identifikazioa eta harremanetarako datuak Lanbideren webgunean (Lanbide.euskadi.eus) argitaratuko dira.Datu pertsonalak egiaztatzea.Zortzigarren xedapen gehigarrian xedatutakoaren arabera 3/2018 Lege Organikoa, abenduaren 5ekoa, Datu Pertsonalak Babesteari eta eskubide digitalen bermeari buruzkoa, jakinarazten zaizu Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak, bere eskumenak erabiliz, beharrezko egiaztapenak egingo dituela eskaera honetan deklaratutako eta Herri Administrazioek dituzten datu pertsonalen zehaztasuna egiaztatzeko. Datuen babesari buruzko oinarrizko informazioa