Erabiltzaileen gidaliburua
Prestakuntza-zentro eta erakundeen erregistroan datu-sartzerako eskatutako baldintzak betetzearen gaineko Erantzukizunpeko Adierazpena (Enplegurako Lanbide Heziketaren Sistema arautzen duen irailaaren 30/2015 Legeko 15 artikuluan ezarritakoari dagokionez).
Prestakuntza (Lanbide): 1.2
Entitatearen datuak
(Zenbakiak eta letrak soilik. Espaziorik gabe, punturik, gidoirik...)
Ordezkariaren datuak
//(uuuu/hh/ee)
//(uuuu/hh/ee)
Nire datu pertsonalak egiaztatzeko baimentzen dut